Lean, kaizen, scrum en agile, de uitleg (2)

In mijn vorige blog staan de verbeterprocessen lean en kaizen beschreven. In dit blog worden agile en scrum nader bekeken, waarin het team meer centraal staat om te verbeteren.

Scrum

Scrum is een methode binnen het ‘agile werken’ om teams op een effectieve manier stappen te laten maken. Scrum komt, net als agile, voort uit de software ontwikkeling en wel als methode om elke 2-4 weken nieuwe werkende software te kunnen opleveren.

scrum-243x145.jpg

Scrum is de filosofie van ‘leren door doen’. Het is immers beter al doende, met kleine stapjes, succes te boeken dan na veel werk (en tijd) een nieuw systeem te implementeren en vervolgens te falen.

Aan de hand van korte cycli (de sprints) blijf je kort op de bal. Pilots van elke volgende sprint zijn essentieel, want dan leer je met elkaar (vooruit) te kijken of je op de goede weg bent. Dus op basis van inzichten uit de praktijk (en je gezond verstand) zet je de volgende stap/sprint met eventuele aanpassingen. Vanzelfsprekend is feedback van klanten, gebruikers en/of opdrachtgevers essentieel.

Belangrijk is de dagelijkse ‘stand-up scrum meeting’ van het team. Bondig reageert elk teamlid op drie kernvragen:

1.      Wat heb jij bereikt sinds de vorige stand-up?

2.      Wat ga jij bereiken tot de volgende stand-up?

3.      Wat is je probleem, wat blokkeert je?

Dit dwingt je om met elkaar te communiceren over de onderlinge afhankelijkheid en/of gedeelde belangen. Omdat het team (en dus haar teamleden) belangrijk wordt gevonden, gaan medewerkers zich ook zichtbaar anders gedragen. Bovendien leer je om de verwachtingen van klanten, opdrachtgevers en gebruikers te laten meespelen.

 

Agile

Het Engelse woord agile betekent lenig, fit en ook oplettend. Oftewel ‘in vorm zijn’, ‘klaar voor de wedstrijd’ en ‘geen overtollig vet’. Het ‘agile werken’ werd aan het begin van de 21e eeuw voor het eerst gebruikt bij softwareontwikkelaars. De oude ontwikkel-methodieken werden als bureaucratisch, traag en bekrompen ervaren en zouden de creativiteit en effectiviteit van de ontwikkelaars beperken.

Bij het agile werken wordt in sprints gewerkt (zie ook ‘scrum’ en ‘lean’) en elke sprint wordt geëvalueerd voor men verder gaat. De stappen in een korte overzichtelijke periode worden iteraties genoemd. Elke iteratie is als het ware een miniatuur project; het omvat alle noodzakelijke taken (net als bij kwaliteitscirkels: plannen, proberen, analyseren, aanpassen en weer testen) en moet altijd iets werkends opleveren.

 
Agile-course-image.png
 

Tijdens de sprint zie je het product (eerst als schets, referentiebeeld, maquette of video), waardoor het concreter wordt voor de betrokkenen en nieuwe ideeën tot stand komen.

Bij agile-methoden ligt de nadruk op directe communicatie (bij voorkeur persoonlijk contact), in plaats van geschreven verslaglegging. In agile-projecten wordt relatief weinig geschreven documentatie geproduceerd.

Als bedrijfskundige ben ik altijd bezig geweest met het verbeteren van processen, iets wat een bedrijf heel veel kan brengen. Naast de productieprocessen richt ik me nu meer op het lean werken van de persoon zelf. Je gaat zelf werken zonder verspillingen, bijvoorbeeld door op een andere manier je e-mail te verwerken of je agenda anders in te delen. Hierdoor kan je maar liefst 2 tot 7 uur per week besparen. Benieuwd naar mijn methode? Neem vrijblijvend contact met mij op.